3 najczęstsze błędy cyberbezpieczeństwa w biznesie

błędy cyberbezpieczeństwa

Jak niezmiennie pokazują statystyki, liczba cyberataków wciąż rośnie i nic nie wskazuje na to, aby miało się to zmienić. Z tego względu ważne jest podejmowanie właściwych czynności mających na celu ochronę systemów przechowywania danych oraz całej struktury firmy. Nie jest to najłatwiejsze zadanie, szczególnie na samym początku działalności, a pomyłki i zaniedbania zdarzają się nawet najbardziej doświadczonym. Najczęstsze błędy cyberbezpieczeństwa popełniane w biznesie związane są przede wszystkim z brakiem wykwalifikowanych specjalistów, którzy mogliby przygotować organizację zarówno od strony merytorycznej, jak i technicznej. Oto kilka z nich:

1. Najczęstsze błędy cyberbezpieczeństwa – niewystarczająca wiedza

Świadomość pracowników na temat cyberbezpieczeństwa jest kluczowa, ponieważ błędy ludzkie są jedną z najczęściej raportowanych przyczyn cyberataków. Ściąganie niebezpiecznego oprogramowania, odwiedzanie podejrzanych stron internetowych, otwieranie niepewnych linków w wiadomościach e-mail – to tylko kilka czynności, które z pozoru wydają się nieszkodliwe, a mogą przysporzyć wielu problemów. Sama technologia nie jest wystarczającym rozwiązaniem. Aby uniknąć podobnych sytuacji, konieczne jest zadbanie o przeszkolenie wszystkich pracowników firmy w obszarze cyberbezpieczeństwa. Błędy zdarzają się nawet z tak błahych powodów jak zmęczenie, dlatego niezbędne jest, aby każdy posiadał wystarczającą wiedzę na temat istniejących cyberzagrożeń oraz różnorodnych technik wykorzystywanych przez cyberprzestępców.

2. Najczęstsze błędy cyberbezpieczeństwa – skomplikowane systemy

Im bardziej skomplikowana jest struktura systemu cyberbezpieczeństwa firmy, tym większy panuje w niej nieład, a podatność na cyberataki wzrasta. Korzystanie z usług wielu różnych podwykonawców wprowadza niepotrzebny chaos, monitorowanie poszczególnych jednostek staje się trudniejsze, a w przypadku naruszenia bezpieczeństwa ciężej wskazać dokładne źródło problemu. W tym przypadku więcej na pewno nie znaczy lepiej. Specjaliści odpowiedzialni za kontrolę bezpieczeństwa bardzo często nie są w stanie zarządzać powiadomieniami pochodzącymi od wszystkich dostawców oprogramowania cybersecurity, przez co z łatwością mogą przeoczyć informacje kluczowe dla bezpieczeństwa systemu organizacji.

3. Najczęstsze błędy cyberbezpieczeństwa – brak szyfrowania

Dane przechowywane w systemach firmy są współdzielone przez wszystkich pracowników posiadających do nich dostęp. Aby zapewnić najlepszą ich ochronę, niezbędna jest wysokiej jakości technologia szyfrowania, która zredukuje do minimum potencjalne zagrożenie. W WETOG doskonale rozumiemy, że niezaszyforwane dane stają się bardzo łatwym celem ataków cyberprzestępców. Wiąże się to nie tylko z ogromnymi stratami finansowymi, ale również wizerunkowymi. Firma, która nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa danych własnych oraz swoich klientów, nigdy nie będzie godna zaufania.

LIQRYPT autorskie szyfrowanie WETOG – rozszerza standardowe szyfrowania o dodatkową warstwę zmiennych. Chmura danych zabezpieczana jest dzięki kombinacji informacji o sprzęcie, elementów oprogramowania i danych klienta pozwalających na wygenerowanie losowego klucza o zmiennej długości. To czyni LIQRYPT bardzo skuteczną metodą szyfrowania, która chroni dane przed dostępem osób nieupoważnionych.

Ze względu na ogromną wartość danych przechowywanych na nośnikach wirtualnych, wprowadzanie jak najwyższej jakości zabezpieczeń jest priorytetem. Na początku warto zadbać więc o wykwalifikowanych specjalistów, którzy przeprowadzą odpowiednie szkolenia dla wszystkich pracowników, stworzą jasną i wydajną strukturę zabezpieczeń oraz będą na bieżąco wprowadzać wszelkie konieczne zmiany i aktualizacje.