Rola technologii Blockchain w cyberbezpieczeństwie

blockchain

O technologii blockchain głośno jest od kilku lat właściwie… wszędzie. Duża część czytelników prawdopodobnie kojarzy ten termin z kryptowalutami, które – ze względu na swoją niepewną pozycję na rynku – mają wielu zwolenników oraz przeciwników. Analitycy trendów przewidują, że ta innowacja całkowicie zmieni świat. Dzieje się to jednak na tyle powoli, że niewiele osób potrafi wskazać konkretne przykłady technologicznej rewolucji. Idea blockchaina jest łatwa do pojęcia, a wiedza na temat podstawowych mechanizmów otwiera drzwi do zrozumienia potencjału, jaki za nimi stoi. Zacznijmy jednak od najważniejszego.

Czym jest technologia blockchain?

Blockchain to cyfrowa baza danych reprezentowana przez bloki łączone ze sobą łańcuchem. Jest to zdecentralizowany rejestr transakcji internetowych w obrębie danej sieci. Poszczególne informacje zapisywane są w postaci bloków ułożonych względem siebie chronologicznie. Każda nowa informacja generuje nowy blok. To samo dzieje się w przypadku dokonywania zmian w poprzednio wprowadzonych danych. Choć blockchain to innowacyjne rozwiązanie, jego pierwowzorem są dobrze znane papierowe księgi transakcji, które w cyfrowej wersji przechowywane są na wielu komputerach i synchronizowane w różnych lokalizacjach na zasadzie technologii rozproszonego rejestru (Distributed Ledger Technology; DLS). W odróżnieniu od scentralizowanych systemów rozproszone zapewniają swobodny przepływ informacji i są bardziej odporne na oszustwa oraz wszelkiego rodzaju cyberataki. Dzięki temu zapisywanie, przechowywanie i śledzenie ważnych informacji takich jak rejestry medyczne, czy transakcje łańcuchowe dostaw jest bezpieczne.

Wykorzystanie technologii blockchain w cyberbezpieczeństwie

Niewątpliwie rewolucyjnym aspektem blockchaina są fundamentalne podstawy jego działania – zaufanie, odpowiedzialność i transparentność. Dane wprowadzane do łańcucha bloków należą w całości do ich twórców, ponieważ nawet po udostępnieniu decydują oni o tym, kto i w jaki sposób może mieć do nich dostęp. W obrębie jednego rejestru wszyscy użytkownicy posiadający dostęp do zapisywanych informacji widzą historię nanoszonych zmian.

W miarę wzrostu cyberprzestępczości blockchain staje się niezbędnym zasobem w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Jak czytamy w raporcie firmy Deloitte „Blockchain & Cyber Security. Let’s Discuss”: „Szyfrowanie danych na blockchainie może zapewnić organizacjom pewien poziom ochrony z punktu widzenia poufności danych i kontroli dostępu do danych. Przykładowo, wdrożenie bezpiecznych protokołów komunikacyjnych na blockchainie (uwzględniając najnowsze standardy bezpieczeństwa i protokoły wdrażania), gwarantuje że nawet podczas próby dokonania ataku man-in-the-middle atakujący nie będzie w stanie ani sfałszować tożsamości drugiej strony, ani ujawnić żadnych danych w trakcie ich przesyłania.” Dzięki automatyzacji procesu przechowywania danych minimalizowany jest błąd ludzki, będący jedną z głównych przyczyn naruszeń bezpieczeństwa. Dane w blockchainie bardzo trudno jest sfałszować. Każdy blok danych jest cyfrowo zapisany hashem, który opiera się na zawartości wszystkich bloków w blockchainie. W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian wygenerowany hash nie będzie już odpowiadał jego oryginałowi, a zmiana zostanie wykryta. Co więcej, z wykorzystaniem technologii blockchain można opracowywać standardowe protokoły bezpieczeństwa, jako solidniejszą alternatywę dla szyfrowania typu end-to-end. Może ona także posłużyć do ochrony prywatnej komunikacji za pośrednictwem komunikatorów.

Blockchain i WETOG

WETOG integruje technologię blockchain w codziennej pracy jako jedno z narzędzi gwarantujących bezpieczeństwo danych. Ścisła współpraca z firmą niemiecką TrustCerts, która już od marca tego roku rozpocznie swoją działalność również w Polsce, pozwala użytkownikom platformy na korzystanie z usługi weryfikacji dokumentów w sposób zgodny z RODO. TrustCerts umożliwia przede wszystkim zawieranie umów cyfrowych odpornych na fałszerstwa, wydawanie weryfikowalnych dowodów cyfrowych oraz zabezpieczanie danych osobowych.

Żadna forma zabezpieczeń nie będzie w pełni skuteczna. Blockchain ma kilka niedociągnięć, z którymi musi sobie poradzić, jak np. uwzględnienie prawa do bycia zapomnianym. Jako system przechowywania danych sprawdza świetnie, jednak usunięcie udostępnionych już informacji jest skomplikowanym procesem. Jak będzie wyglądała przyszłość tej technologii w branży cybersecurity? O tym zapewne dowiemy się już niedługo.